ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

15 คดีทุจริต ที่ ป.ป.ช. ฟ้องเอง

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ครั้งที่ 4

ดำเนินการให้คำปรึกษาเชิงลึกในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ